RETOUREN

9.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 10 dagen zonder opgave van reden ontbinden. YLOR.nl mag de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

9.2 De in artikel 9.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangegeven derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

9.3 De retourzending dient u voldoende te frankeren. Let op: als de goederen worden geretourneerd zonder te ruilen worden de gemaakte verzendkosten in rekening gebracht.

9.4 De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en (in hoeverre mogelijk) originele verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren als u heeft ontvangen en mogen niet gebruikt of gedragen zijn.

9.5 Voor het herroepingsrecht, ruilen en retoursturen dient u aan te melden doormiddel van een email te sturen naar support@ylor.nl. Hierin kunt u het verzoek voor omruiling, herroeping of retour sturen aangeven. Bij ruiling kunt u aangeven voor welk artikel u het item geruild zou willen zien. Bij de reactie vanYLOR.nl zal een retourformulier worden bijgevoegd, welke u bij het pakketje dient toe te voegen. Bij het ontbreken van het retourformulier kunt u mailen naar support@ylor.nl en wordt deze nog eens toegestuurd. Bij ontvangst van een reactie van YLOR.nl dient het pakket binnen 2 dagen te worden verstuurd.

9.6 Bij een ‘foutieve’ levering vanuit YLOR.nl, dient de klant, na ontvangst product, binnen 3 dagen een melding te maken doormiddel van het versturen van een email naar support@ylor.nl. Het pakket kan, na reactie YLOR.nl, met bijgevoegd retourformulier, retour worden verzonden (YLOR Dorpsstraat 73A, 8171 BM Vaassen) De verzendkosten zijn voor rekening van YLOR.nl

9.7 Bij het retour sturen of ‘foutieve’ levering wordt uw geld teruggestort op dezelfde rekening als waarmee u uw bestelling heeft betaald. Houdt u daarbij rekening met een verwerkingstijd van 10 dagen. Bij een ‘foutieve’ levering worden de gemaakte verzendkosten vergoed, bij het verschuldigde retour te storten bedrag.